Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Conservatori i Escola Municipal de Música

Portada
Presentació
Escola de Música
Conservatori Professional
Oferta educativa
Òrgans de govern
Avaluació i tutoria
Formacions musicals
Itineraris de música moderna
Activitats i concerts
Estudiants
Horaris i edificis
Calendari escolar
Preinscripció i matrícula
Adreces i telèfons
Documents
Enllaços d´interés
Formacions musicals
Hi ha conjunts exclusius de cada centre (EM i CP) i d'altres que són compartides pels dos centres.

- Conjunt coral

- Descripció dels conjunts corals

- Conjunt instrumental i Música de Cambra

- Descripció dels conjunts instrumentals

El centre es reserva el dret d'assignar als alumnes un conjunt diferent del que els correspon pel seu curs a causa del seu nivell o de les necessitats puntuals de cada conjunt.

L'Escola de Música disposa de programes específics de Música Oberta destinats a alumnes que volen cursar només una assignatura de conjunt instrumental o de coral en algun dels nostres conjunts esmentats.

Músic col·laborador: el centre pot convidar músics per col·laborar en alguns conjunts instrumentals.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat