Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Conservatori i Escola Municipal de Música

Portada
Presentació
Escola de Música
Conservatori Professional
Oferta educativa
Òrgans de govern
Avaluació i tutoria
Formacions musicals
Itineraris de música moderna
Activitats i concerts
Estudiants
Horaris i edificis
Calendari escolar
Preinscripció i matrícula
Adreces i telèfons
Documents
Enllaços d´interés
Orientacions proves d'accés
Curs 2019-20
ORIENTACIONS PER A LES PROVES D'ACCÉS DEL CURS 2019-20

Les proves d'accés a 1r de Grau Professional consisteixen a una prova de llenguatge musical i una prova de l'instrument pel qual se sol·licita plaça. Trobareu les orientacions per a aquestes dues proves al següent enllaç: Continguts, mostres i orientacions de les proves d'accés a 1r curs.

Les proves d'accés a 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de Grau Professional consisteixen en una prova de Llenguatge musical i una prova de l'instrument pel qual se sol·licita plaça. En l'accés a 6è també hi ha una prova d'Harmonia. Les orientacions per a aquestes proves apareixen en el següent document: Accés 2n-6è GP 2019-20

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat