Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Conservatori i Escola Municipal de Música

Portada
Presentació
Escola de Música
Conservatori Professional
Oferta educativa
Òrgans de govern
Avaluació i tutoria
Formacions musicals
Itineraris de música moderna
Activitats i concerts
Estudiants
Horaris i edificis
Calendari escolar
Preinscripció i matrícula
Adreces i telèfons
Documents
Enllaços d´interés
Horaris i edificis
Estudiants
Serveis
Préstec d'instruments
Tot i que els estudiants han de disposar a casa de l'instrument que han triat per tal de poder estudiar diàriament, en alguns casos el centre pot cedir temporalment algun instrument del qual la família de l'alumne es responsabilitza. Aquest instrument s'ha de retornar al centre durant el mes de juny per tal de poder-lo revisar i assumir-ne el manteniment necessari. El cost de les reparacions extraordinàries que calgui fer a causa d'un deteriorament causat per l'alumne (cops, canvis de cordes, etc.) l'ha d'assumir l'usuari/a.

Hi ha determinats instruments que per diverses raons no poden sortir del centre. Es farà tot el possible perquè l'alumnat pugui accedir a aquests instruments.

Aules d'estudi
En horari d'obertura dels centres, i si no hi ha classes programades i no en tenen necessitat els professors/es, les aules estan a disposició de l'alumnat per estudiar. Té prioritat l'alumnat de música de cambra. Cal sol·licitar-les a Consergeria, des d'on es fa un seguiment de l'ocupació de les aules. L'alumnat pot disposar de l'aula d'estudi com a màxim 1 hora, renovable si no hi ha més demanda.

Els estudiants de piano poden utilitzar els pianos dels centres per a estudiar, però cal demanar-lo a Consergeria. Hi ha un protocol que limita el seu ús per tal de mantenir-los en bon estat
A principi de curs s'estableixen uns horaris d'estudi per a l'alumnat de percussió a l'Edifici Carme Simó (C/ Jardí 4). Les aules de la planta baixa d'aquest edifici es facilitaran per a estudi de percussió en primer lloc, i sempre que estiguin lliures.

Determinats instruments del centre no es poden fer servir sense autorització expressa de la direcció. Per exemple, els pianos de cua i el clavicèmbal.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat