Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Conservatori i Escola Municipal de Música

Portada
Presentació
Escola de Música
Conservatori Professional
Oferta educativa
Òrgans de govern
Avaluació i tutoria
Formacions musicals
Itineraris de música moderna
Activitats i concerts
Estudiants
Horaris i edificis
Calendari escolar
Preinscripció i matrícula
Adreces i telèfons
Documents
Enllaços d´interés
Activitats
Concerts de l'alumnat
Al llarg del curs es programen diferents audicions i concerts que permeten als alumnes actuar en públic regularment, per tal que la pràctica musical pública sigui una conseqüència natural de l'aprenentatge instrumental. La programació l'aprova el Consell Escolar.

Algunes d'aquestes activitats són:

- Concert Acte Inici de curs: hi actuen els premiats al concurs de composició del curs anterior.
- Concert de Santa Cecília: hi actuen els premis d'honor i diplomes del curs anterior.
- Concerts de formacions corals i instrumentals, en diferents auditoris de la ciutat.
- Setmana d'audicions de febrer: audicions de repertori d'instrument (les classes individuals i col·lectives són substituïdes per aquesta activitat, que és avaluada).
- Cicle de Concerts al Museu d'Història: quatre concerts al febrer i març.
- Cicle Concerts a la Casa Brutau: concerts d'alumnes a l'Auditori de la Casa Brutau (C. Sant Oleguer 75). És un cicle de cinc concerts, els dimecres, previst de gener a maig.
- Cicle de Concerts de Belles Arts, sis concerts des del desembre fins el juny.
- Ciutat i Escola: “Els instruments visiten l'escola”. Concerts de les formacions a les escoles de primària de Sabadell.
- Setmana d'audicions de fi de curs: repertori d'instrument (les classes individuals i col·lectives són substituïdes per aquesta activitat, que és avaluada).
- Concerts de fi de curs.

Tot l'alumnat que hagi d'actuar en els concerts i audicions organitzats pel CP i EMM haurà d'anar vestit i calçat apropiadament. No es permetrà especialment ni calçat ni vestuari esportius. La direcció vetllarà per l'aplicació d'aquest protocol.
Trobades, intercanvis i concursos
Al llarg del curs es programen diferents col·laboracions amb altres centres d'ensenyament musical i/o entitats musicals per fer un treball col·lectiu específic, un concert especial, la celebració d'una efemèride musical, etc. També s'encoratja els alumnes a presentar-se a concursos. Arran d'aquestes trobades, intercanvis i concursos, es programen a la nostra ciutat -i en altres municipis que acullen les activitats- concerts dels grups i formacions.
Assistència a concerts i sortides culturals
El centre organitza, com a activitat complementària d'algunes assignatures, assistència a concerts als cicles de música de la ciutat. En aquests casos les entrades són gratuïtes per als alumnes que hi assisteixen acompanyats dels professors i es convida les famílies a assistir als concerts.
Formen part d'aquest programa els concerts de la Temporada de l'Orquestra Simfònica del Vallès al Teatre Municipal La Faràndula i al Teatre Principal i els concerts de la temporada estable de música de cambra de Joventuts Musicals al Teatre Principal.
També s'organitzen sortides fora de Sabadell que contribueixen a la comprensió de l'entorn musical (assistència a assaigs i concerts a Barcelona de l'Orquestra Simfònica del Vallès i de l'OBC; visites a diferents museus i espais emblemàtics de la Música Catalana, etc.).
Classes magistrals
Classes magistrals impartides per professorat especialista convidat, i destinat als alumnes del centre. Les classes magistrals es proposen cada curs des dels departaments i la comissió pedagògica, i s'aproven en Consell Escolar. Generalment seran classes magistrals d'instrument adreçades als alumnes del conservatori, però també es podran organitzar classes magistrals més generals per alumnes d'escola de música i oberts a la ciutadania.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat