Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Conservatori i Escola Municipal de Música

Portada
Presentació
Escola de Música
Conservatori Professional
Oferta educativa
Òrgans de govern
Avaluació i tutoria
Formacions musicals
Itineraris de música moderna
Activitats i concerts
Estudiants
Horaris i edificis
Calendari escolar
Preinscripció i matrícula
Adreces i telèfons
Documents
Enllaços d´interés
Edificis, espais i horaris
Edificis i espais

El centre disposa de diversos espais distribuïts per la ciutat, i que han de ser considerats equivalents a tots els efectes. Malgrat que les oficines estiguin situades al carrer de Sant Oleguer 75, qualsevol dels altres espais i edificis està capacitat per impartir-hi docència. El fet que les classes es rebin en una o altra zona respon únicament a raons organitzatives i a la manca d'espai per encabir totes les activitats en un sol edifici. Per tant, qualsevol alumne i qualsevol professor pot ser destinat a qualsevol dels edificis següents:

Casa Brutau: C/ de Sant Oleguer 75
Edifici Carme Simó: C/ Jardí 4
Escola Joanot Alisanda: C/ Sallarès i Pla 160

La numeració de les aules dels diferents espais segueix el següent criteri de numeració: cada aula està identificada per mitjà d'un codi d'una lletra i dos números. La lletra indica el lloc, el primer número el pis i el segon número l'aula:

- Centre (Casa Brutau): l'Auditori és la C01; l'aula 1 del 1r pis, la C11; l'aula 2 del 1r pis, la C12, etc.; l'aula 1 del 2n pis, la C21, etc.
- Jardí (Edifici Carme Simó): l'aula 1 de la planta baixa, la J01; l'aula 2 de la planta baixa, la J02, etc.
-Joanot Alisanda: Tres aules. JA1, JA2 i JA3

Els horaris de les classes col·lectives es fixen anualment des de la direcció i se'ls adjudica un espai adequat. Per tal de garantir la màxima qualitat en l'ensenyament, el nombre d'alumnes per classe és limitat. El centre garanteix, en l'admissió d'alumnes, que tenen plaça, però no pot garantir l'elecció total de l'horari.

Els horaris de les classes individuals d'instrument, cambra, repertori i acompanyament (assignatura d'especialitat de GP) es pacten entre l'alumnat i el professorat. Per tal d'aconseguir el millor horari per a tothom, i atès que la disponibilitat d'espai és limitada, es convoca a principis de setembre a tots els estudiants del mateix professor/a a una reunió col·lectiva per decidir l'horari conjuntament. Es demana a tots els estudiants que intentin ser el màxim de flexibles possible per tal que tothom en surti beneficiat. El professorat respecta la compatibilitat amb els horaris de les altres assignatures que l'alumnat cursa en el nostre centre, però no pot garantir la compatibilitat amb altres horaris d'activitats extraescolars de l'alumnat.


Horaris del curs 2017-18

- Atenció al públic

- Obertura dels edificis

- Instrument: temps lectiu

- Grups de Llenguatge: horaris, professorat i aules

- Grups d'Harmonia: horaris, professorat i aules

- Assignatures optatives i d'especialitat: horaris, professorat i aules

- Conjunts instrumentals: horaris, professorat i aules

- Conjunts corals: horaris, professorat i aules

- Música Oberta: horaris, professorat i aules


Pla d'autoprotecció

L'Ajuntament de Sabadell té el compromís de treballar per la seguretat de tots els membres de la comunitat educativa del l'Escola Municipal de Música i el Conservatori Professional. A tal efecte estan elaborats els Plans d'Autoprotecció dels edificis Casa Brutau i Carme Simó.

Durant el curs es portaran a terme simulacres d'evacuació per tal de valorar l'aplicació de tots els protocols previstos i millorar aquells aspectes que resultin necessaris.

És molt convenient que conegueu el que cal fer en cas d'una emergència llegint les instruccions que s'indiquen als mateixos plànols.

En el cas que detectis una emergència:
- Avisa immediatament la Consergeria del centre.
- Identifica't i comunica el tipus i lloc de l'emergència, com també les conseqüències.
- No posis mai en perill la teva vida.

En el cas que calgui evacuar l'edifici:
- Desconnecta els equips informàtics amb els quals estiguis treballant, però sense entretenir-te.
- Abandona l'edifici ordenadament, sense retrocedir, seguint la via indicada als plànols d'emergència. En qualsevol cas, utilitza la sortida més propera que doni a l'exterior.
- No recullis ni l'instrument ni el material escolar, deixa'l a l'aula.
- Vés a la sortida seguint les instruccions del professorat o el conserge, i informa de qualsevol incidència que hagis observat.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat