Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Conservatori i Escola Municipal de Música

Portada
Presentació
Escola de Música
Conservatori Professional
Oferta educativa
Òrgans de govern
Avaluació i tutoria
Formacions musicals
Itineraris de música moderna
Activitats i concerts
Estudiants
Horaris i edificis
Calendari escolar
Preinscripció i matrícula
Adreces i telèfons
Documents
Enllaços d´interés
Itineraris de música moderna
El centre ofereix un itinerari de formació en l'àmbit de Jazz i Música moderna que passa per algunes assignatures incloses en l'oferta educativa de l'Escola de Música i del Conservatori Professional. Aquestes assignatures són:

Percussió moderna:
-Professor: R. Armengol.
- Nivells: Programes Bàsic, Mitjà, Avançat i Adequació 3 (Escola de Música) i Instrument complementari (Conservatori Professional).

Saxofon:
- Professors: E. Orts i T. Pola.
- Nivells: Programes Bàsic, Mitjà, Avançat i Adequació 3 (Escola de Música) i Instrument complementari (Conservatori Professional).

Conjunt piano modern:
- Professor: J. Pagan.
- Nivells: Programes Mitjà, Avançat, Adequació 3, Adults i Música Oberta (Escola de Música). L'alumnat de piano ha de fer 2h de Conjunt de piano en total. El Conjunt de piano modern està substituint gradualment el Conjunt de 5è i 6è: en el curs 2017-18 només ha de cursar el Conjunt de 6è l'alumnat que en el 2016-17 va cursar el Conjunt de 5è.

Big Band:
- Professor: T. Pola.
- Nivell: Programes Bàsic (3 i 4), Mitjà, Avançat i Adequació 3 (Escola de Música) i 1r curs de Grau Professional.

Combos de Jazz i Música moderna (Bàsic 1 i 2; i Avançat):
- Professor: T. Pola.
- Nivells: Programa avançat (Escola de Música) i a partir de 3r curs de Grau Professional.
L'alumnat de Combo de 3r i 4t de GP no està obligat a fer la Cambra que estipula el currículum del seu instrument; el Combo substitueix la Cambra i el professor de Combo avalua l'alumne/a també de Cambra. Si algun alumne/a vol fer també Cambra i el seu equip docent dóna el seu vist-i-plau, pot fer-la; en aquest cas, la nota de Cambra es consensua entre els dos professors. Els alumnes de 5è i 6è de GP apuntats a Combo no poden deixar de fer Cambra; en aquest cas la nota de Cambra es consensua entre els dos professors.

Harmonia i interpretació de Jazz i Música moderna I i II:
- Professor: E. Orts.
- Nivells: Programa avançat (Escola de Música) i a partir de 4t curs de Grau Professional.

Improvisació i transcripció de Jazz i Música moderna:
- Professor: E. Orts.
- Nivells: Escola de música: Programa avançat (Escola de Música) i a partir de 4t curs de Grau Professional.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat