Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Conservatori i Escola Municipal de Música

Portada
Presentació
Escola de Música
Conservatori Professional
Oferta educativa
Òrgans de govern
Avaluació i tutoria
Formacions musicals
Itineraris de música moderna
Activitats i concerts
Estudiants
Horaris i edificis
Calendari escolar
Preinscripció i matrícula
Adreces i telèfons
Documents
Enllaços d´interés
Oferta formativa de l'EMM
Instruments
Les diferents especialitats instrumentals que s'imparteixen a l'Escola Municipal de Música de Sabadell són les següents:
Acordió
Bombardí
Cant (1)
Clarinet
Contrabaix
Fagot
Fiscorn (2)
Flabiol (2)
Flauta de bec
Flauta travessera
Guitarra
Oboè
Percussió
Piano
Saxofon
Tenora (2)

Trombó de colissa
Trombó de pistons (2)
Trompa
Trompeta
Tuba
Viola
Violí
Violoncel


(1) Cant només en el Programa Avançat i, excepcionalment, als programes Mitjà, Adequació 3 i Adults.
(2) Places limitades. Només es pot cursar en el Programa Avançat
Programes
A partir de 5 anys i fins a l'edat adulta, l'Escola Municipal de Música té una diversificada oferta dirigida a un ampli espectre d'usuaris: des d'infants de 5 anys fins a adults aficionats o preprofessionals.
Certificats
L'alumnat que hagi completat els estudis de Programa Mitjà 2 de l'Escola Municipal de Música de Sabadell amb qualificació positiva de totes les assignatures pot demanar un Diploma d'estudis musicals. Els estudis de l'Escola de Música no són reglats i per tant aquest diploma no té cap validesa oficial ni garanteix plaça en els centres reglats, ni tampoc en el Conservatori Professional de Sabadell, al qual només es pot accedir mitjançant una prova d'accés.

L'alumnat que ha cursat aquests estudis però no ha obtingut qualificació positiva d'alguna o algunes assignatures pot demanar Certificat d'assistència.


Pianista acompanyant

El repertori de la majoria d'instruments (excepte el de piano, acordió i guitarra) requereix d'un pianista acompanyant. Les classes i assaigs amb el pianista acompanyant es programen a principi de curs a través del tutor. Està estipulat que l'alumnat del Programa Bàsic 1 no disposarà de pianista acompanyant, el de Bàsic 2 farà només dos assaigs abans de les audicions, i partir de Bàsic 3 es programarà una classe mensual a partir del mes d'octubre.

Ús dels pianos per a estudi
Els estudiants de piano poden utilitzar els pianos dels centres per a estudiar, però cal demanar-lo a Consergeria. Hi ha un protocol que limita el seu ús per tal de mantenir-los en bon estat.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat