Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Consell Municipal de Salut

Consell de Salut
Membres del Consell
Activitat del Consell
GT Salut Mental
GT Medicina Integrativa
GT Promoció de la Salut
GT Qualitat de vida
GT Voluntariat sanitari
DEFINICIË DEL CONSELL DE SALUT
El Consell de Salut Ús un ˛rgan de participaciˇ sectorial, constitu´t al desembre de l'any 2000, que tÚ com a objecte estimular i canalitzar la participaciˇ de la ciutadania i de les seves associacions en la gestiˇ estratŔgica dels afers relatius a l'Ómbit de salut.

PretÚn potenciar la participaciˇ ciutadana, assessorar i donar elements per a la validaciˇ dels programes duts a terme per l'administraciˇ, promoure la coordinaciˇ entre les institucions, les entitats i l'Ajuntament, afavorint la responsabilitzaciˇ dels ciutadans en les polÝtiques de salut de la comunitat.

El Consell de Salut es regula i s'organitza tal com estableixen els seus estatuts, aprovats pel Ple municipal en data 27 de setembre del 2000.
INFORMACIË ┌LTIMA SESSIË PLEN└RIA
Plenari - 11 de maig de 2016
Ordre del dia:
1. Aprovaciˇ acta anterior
2. Presentaciˇ de les lÝnies d'actuaciˇ de la regidoria 2016-2019
3. Debat sobre el funcionament del Consell de Salut i organitaciˇ de le sessions plenÓries.
4. Renovaciˇ de vocals
5. Torn obert de paraules
Acta del Plenari :
Acta Plenari Consell Salut

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat