Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Ciutat i Escola

Educació, Formació i Lleure
Centres educatius i oferta formativa
Recursos, activitats i serveis
Orientació formativa i laboral
Formació al llarg de la vida
Participació i educació
Educació en el lleure
Documents d´interès
Formació adreçada als membres del Consell d'Entitats Ciutat i Escola
Curs de xarxes socials i marquèting digital
L'objectiu del curs és dominar els espais digitals de les xarxes socials: publicació, llenguatge, moderació, creació de comunitat, analítica social..., per tal d’assolir els propòsits en aquests canals, i que serviran per a promocionar un projecte professional, un esdeveniment o accions determinades de cada entitat, membres del Consell d'Entitats Ciutat i Escola.
Formador: Jordi Verdura, professional que es dedica des de 2012 a acompanyar a la petita i mitjana empresa i a l’administració pública en el món de les xarxes socials i el màrqueting digital,
Calendari:
Sessió 1: 19 d'octubre de 2015
Sessió 2: 9 de novembre de 2015
Sessió 3: 16 de novembre de 2015
Sessió 4: 30 de novembre de 2015
Documentació:
Programa del curs
Sessió 1: Material 1
Sessió 2: Material 2
Sessió 3: Material 3

Sessió 4: Material 4
Dinamitzem les dinàmiques?


Reflexió i acció per orientar el disseny i aplicació de dinàmiques en les pràctiques educatives.
Amb aquesta formació es fa una anàlisi de dinàmiques de grup en relació a les didàctiques de les activitats educatives que oferim en el Programa Ciutat i Escola, així com les diferents actituds que poden adoptar els professionals del món educatiu a l'aplicar-les.
Igualment es fa la proposta de nous elements que permetin tant la renovació com la creació de noves dinàmiques de grup.
Formador: Salvador Viciana, de l'empresa Rizoma, d'educació i transferència del coneixement. Membre del grup de recerca Complex de la UAB.
Calendari:
Sessió 1: 11 de juny de 2014
Sessió 2: 25 de juny de 2014
Sessió 3: 9 de juliol de 2014
Documentació:
Resum de les sessions
Sessió 1: Material 1 i Material 2
Sessió 2: Material 1 i Material 2
Sessió 3: Material 1 i Material 2
Una finestra oberta al món?

Reflexió i acció per orientar el disseny de propostes didàctiques des d'un enfoc complex i competencial
El seminari es dibuixa com un espai que parteix de les experiències de cada organitzador d'activitats del Programa de Ciutat i Escola en el seu context.

L'objectiu és conèixer processos de disseny i de suport a l'escola, prenent com a referència el model didàctic competencial, per després explorar vies afavoridores per adaptar-les a la realitat de cada organització.

La proposta consta de quatre sessions, tres de les quals tracten sobre l'enfoc de l'acció formativa des del treball competencial, i una sessió pràctica, conduïda per l'Escola Catalana de Consum.

Formadora: Dra. Genina Calafell, Dep. Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals. Facultat d’Educació, Universitat Autònoma de Barcelona
Calendari:
Sessió 1: 17 de gener de 2013, de 12 a 14 h, a la Biblioteca Vapor Badia
Sessió 2: 21 de febrer de 2013, d'11 a 14 h al Casal Pere Quart, sessió pràctica Escola Catalana de Consum
Sessió 3: 7 de març de 2013, de 12 a 14 h, al Casal Pere Quart
Sessió 4: 11 d'abril de 2013, de 12 a 14 h, al Casal Pere Quart
Les tecnologies d'aprenentatge aplicades al Programa Ciutat i Escola
Les webquest i altres propostes didàctiques
Es tracta de cercar estratègies metodològiques efectives que, junt amb algunes de les eines i programes que les TIC posen al nostre abast, ens ajudin a apropar-nos als nous llenguatges dels alumnes, aconseguint que s'entusiasmin i que en treguin el màxim benefici pel que fa a coneixement significatiu.
Calendari:
27 d'abril del 2012
4, 11, 18 i 25 de maig del 21012
1, 8, 15 de juny del 2012

Lloc:
BP Systems, c. de Sallarès i Pla, 61
Webquest

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat