Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

L'Ajuntament

Compte General
Comparteix-ho!


Compte General de l'Ajuntament de Sabadell 2009
Comptabilitat pressupostària de l'ajuntament:
8 - Exercicis tancats - Resum per capítols ( veure punt 20.2 de la Memòria de gestió)
9 - Exercici corrent - Resum per capítols (veure punt 7)
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat