Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

L'Ajuntament

Compte General
Comparteix-ho!


Compte General de l'Ajuntament de Sabadell 2008
Comptabilitat pressupostāria de l'ajuntament:
8 - Exercicis tancats: resum per capítols (veure punt 20.2 de la Memōria de gestiķ i
econōmica)
9 - Exercici corrent: resum per capítols (veure apartat 7)
ADJUDICATARIS I PROVEĪDORS
INDICADORS PRESSUPOSTĀRIS SOBRE URBANISME I OBRES PÚBLIQUES
  • Inversions en infrastructures per habitant: 123,79 euros
  • Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme: 3,72 %
  • Percentatge de despeses derivades de l'urbanisme:17,96 %

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat