Ajuntament de Sabadell  
 Oficina de Patrimoni
Col·lecció Quondam
Publicitat
Santi Torras i Tilló, Art en documents, presència del Renaixement i del Barroc a Sabadell, (Quondam; 1)

Beca de la Fundació Caixa Sabadell (1997-1998).
Estudi documental, on es glossen cronològicament les principals empreses artístiques de la vila en època moderna (segles XVI i XVII), totes elles de caràcter religiós (retaulística) i vinculades a l'església parroquial de Sant Feliu. Tot i que també se'n ressenyen algunes de poblacions pròximes (com ara Sant Quirze del Vallès o Barberà del Vallès). L'estudi conté un capítol introductori de caràcter generalista, i conclou amb un extens apèndix documental.

Preu: 12 €
Josep Abad i Sentís, La vila de Sabadell davant la guerra Patriòtica o dels Segadors, 1598-1659 , (Quondam; 2)A través dels llibres d'ordinacions, del clavariat, dels processos de cort i d'altra documentació de l'Arxiu Històric de Sabadell, aquesta obra reconstrueix amb precisió detallista el pes que els allotjaments i d'altres contribucions de guerra van tenir a la vila de Sabadell al llarg de la primera meitat del segle XVII. Rigor històric i nombroses transcripcions de documents que testimonien l'actitud que va adoptar la vila de Sabadell i els seus habitants durant el període bèl.lic de 1635 fins al Tractat dels Pirineus, el 1659. Una aportació que permet tenir una visió més global i més perifèrica de la Guerra dels Segadors.

Preu: 12 €
Josep Rosas i Vilaseca, El ciutadà desconegut. Del Llobregat al Mapocho, (Quondam; 3)Josep Rosas i Vilaseca (1891-1968) va ser un personatge destacat de la vida sabadellenca de principis del segle XX. Militant del sindicat local de la CNT, director del setmanari Vertical durant la Segona República, conseller de Proveïments i president delegat de la Comissió Municipal d'Indústries de Guerra. Poc abans d'acabar la Guerra Civil, es va exiliar a França i passà pels camps de concentració d'Argelers i de Bram. Els darrers anys de la seva vida Josep Rosas va escriure unes extenses memòries en què reflexiona sobre les seves vivències i la seva trajectòria sindical i política. A mig camí entre l'autobiografia i l'assaig de pensament polític, Josep Rosas va desgranant la seva vida fins al camí final de l'exili, tot plegat amanit de rofundes reflexions i amb un estil molt particular, a vegades molt fresc i directe , i on no hi falta un sentit de l'humor molt agut.


Preu: 22 €
Foto edifici

Arxiu Històric Municipal de Sabadell
Carrer Indústria, 32-34,
Sabadell 08202
Telèfon: 93 726 87 77 / 93 726 81 21 / 93 747 81 55
Fax: 93 727 57 03

ahs@ajsabadell.cat

© Ajuntament de Sabadell,
tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat