Ajuntament de Sabadell  
 Oficina de Patrimoni
Col·lecció Eines de l'Arxiu
Publicitat
Inventaris del fons de l'empresa ABB Generación S.A. (Sabadell), antiga La Electricidad S.A. 1896-1996,
(Eines de l'Arxiu; 1)
Direcció de la col.lecció: Joan Comasòlivas i Font, director de l'AHS
Coordinació editorial: Gisela Figueras Cifuentes i Isabel Pardo Navarro (AHS)

Confecció de l'inventari: Joan Comasòlivas i Font, Albert Taulé i Tello, Jordi Torruella i Llopart (AHS)
Supervisió tècnica: Albert Taulé i Tello (AHS)
Arxiver de suport: Antoni Onetti Vera (AHS)

DL: B-19216-2001
ISBN: 84-932037-0-X


Preu: 9 €
Inventaris i catàlegs dels Fons de l'Administració Reial i Senyorial: Corts del batlle de Sabadell, comarca i foranes (1347-1795)
(Eines de l'Arxiu, 2)
Direcció de la col·lecció: Joan Comasòlivas i Font, director de l'AHS
Coordinació editorial: Gisela Figueras i Cifuentes (AHS)

Confecció de l'inventari: Jordi Torruella i Llopart (AHS), Antonio Onetti Vera (AHS), Glòria Soler i Chic (becària de l'AHS)

En l'elaboració de les dades també hi han intervingut, en qualitat de col·laboradors d'arxiu: Miquel Torras i Cortina (becari de l'AHS)

DL: B-5874-2002
ISBN: 84-932037-1-8

Preu: 9 €
Catàleg del fons Duran del Pedregar (1273-1912)
(Eines de l'Arxiu; 2)
Direcció de la col·lecció: Joan Comasòlivas i Font, director de l'AHS
Coordinació editorial: Gisela Figueras i Cifuentes (AHS)

Confecció de l'inventari: Jordi Torruella i Llopart (AHS), Miquel Torras i Cortina (becari de l'AHS)
Reproduccions fotogràfiques: J. Carles Lorenzo


DL: B-8662-2003
ISBN: 84-932037-3-4

Preu: 9 €
Inventari de l'hemeroteca local: publicacions periòdiques sabadellenques (1854-2004)
(Eines de l'Arxiu; 4)
Direcció de la col.lecció: Joan Comasòlivas i Font, director de l'AHS
Coordinació editorial: Gisela Figueras Cifuentes (AHS)

Confecció de l'inventari: Gisela Figueras Cifuentes (AHS)
En l'elaboració de les dades també han intervingut en qualitat de col·laboradors d'arxiu: Sandra López Herrera

Reproduccions fotogràfiques: Ignasi Meseguer i Socarrades (Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia UPC)

DL: B-26098-2006
ISBN: 84-932037-6-9

Preu: 25 €
Foto edifici

Arxiu Històric Municipal de Sabadell
Carrer Indústria, 32-34,
Sabadell 08202
Telèfon: 93 726 87 77 / 93 726 81 21 / 93 747 81 55
Fax: 93 727 57 03

ahs@ajsabadell.cat

© Ajuntament de Sabadell,
tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat