Ajuntament de Sabadell  
 Oficina de Patrimoni
Francesc Casañas i Riera (Sabadell, 1890-1969), industrial de cordes i cordills, va compaginar la seva feina amb l'amor per la fotografia. La seva intensa dedicació es va manifestar en tres àrees ben determinades: el reportatge gràfic, la fotografia artística i patrimonial i la fotografia documental ciutadana.


Va ser el primer reporter gràfic de la nostra ciutat i publicà imatges a revistes de l'època. A Barcelona: La Tribuna, El Día Gráfico, La Formiga d'Or, Diario de Barcelona, La Vanguardia, D'ací d'allà. A Madrid: l'ABC, Mundo Gráfico, Blanco y Negro. I a Màlaga: La Ilustración. Signava els reportatges amb l'acrònim Francari.


Amb el seu inseparable amic Lluís Mas Gomis, i dins el marc de les nombroses activitats organitzades per l'Acadèmia Catòlica, va crear l'Inventari Iconogràfic del Vallès, format per fotografies d'art religiós realitzades durant anys en esglésies, petites parròquies i ermites de la comarca. Molts d'aquests objectes van desaparèixer durant la guerra civil, de manera que l'única referència actual que ens en queda són les seves fotografies.


Pel que fa a Sabadell, la seva producció de fotografia ciutadana és el millor i quasi únic testimoni que tenim de la ciutat i la vida social des de l'inici del segle XX fins a la guerra civil. Els fotògrafs contemporanis seus eren més aviat professionals amb estudi i no “sortien al carrer”. En Francesc Casañas era conegut per anar a tot arreu carregat amb grans càmeres, flaixos i negatius de vidre per retratar tota mena d'esdeveniments ciutadans.

La seva producció s'inicia el 1909 i dura fins al 1936, quan, en esclatar la guerra, es destrueix part del seu arxiu particular de negatius. La resta van ser dipositats pels responsables de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament a l'aleshores Museu de la Ciutat (actual Museu d'Història de Sabadell), fet que demostra que la vàlua del seu treball com a fotògraf era prou coneguda entre els intel·lectuals i polítics del moment. Acabada la guerra, Francesc Casañas no va continuar l'activitat com a fotògraf, però va dedicar temps i esforços a conservar, endreçar i refer el seu arxiu. Quan va morir, la seva vídua i fills van cedir-lo al Museu. Actualment els originals fotogràfics d'en Francesc Casañas es conserven a l'Arxiu Històric de Sabadell i constitueixen una de les joies del patrimoni documental sabadellenc. Gràcies al seu treball d'enorme qualitat tècnica i gran bellesa, estètica podem gaudir actualment d'una visió prou àmplia i directa de com eren la societat i la nostra ciutat fa més de 70 anys, com també de la gran transformació, sobretot urbanística, que ha sofert.
Foto edifici

Arxiu Històric Municipal de Sabadell
Carrer Indústria, 32-34,
Sabadell 08202
Telèfon: 93 726 87 77 / 93 726 81 21 / 93 747 81 55
Fax: 93 727 57 03

ahs@ajsabadell.cat

© Ajuntament de Sabadell,
tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat