Ajuntament de Sabadell  
 Oficina de Patrimoni
Biblioteca i Hemeroteca
Instal·lació de la Biblioteca Antiquària als dipòsits de l'AHS. Fotografia: Joan C. Lorenzo.
La Biblioteca de l'AHS es configura com a secció pròpia l'any 1981 amb la constitució de l'actual Arxiu. Parteix del fons bibliogràfic existent al vell arxiu municipal. Des de llavors recull la producció bibliogràfica amb l'objectiu de formar la col·lecció local de la ciutat de Sabadell (obres d'autors sabadellencs, sobre la ciutat i/o editades). També formen la col·lecció aquelles obres de caire auxiliar en l'àmbit de l'arxivística, la biblioteconomia, la història... Actualment, aquesta col·lecció està formada per més de 15.000 exemplars que s'incrementen anualment en 400 volums aproximadament, molts d'ells donació dels seus autors, entitats o particulars. El seu abast cronològic és, majoritàriament, del S.XIX-XXI amb algunes obres anteriors.


Des de la seva creació però, l'Arxiu Històric de Sabadell ha recollit diversos fons patrimonials locals, d'institucions o bé de particulars, i d'empreses, alguns dels quals contenien fons bibliogràfic.
D'entre les col·leccions bibliogràfiques que acompanyaven fons documentals privats, destaca la Biblioteca de la Cooperativa La Sabadellenca, amb prop de 2.000 volums, sobre cooperativisme i altres temes, amb llibres dels segles XIX i primer terç del segle XX. Així mateix, altres fons documentals es nodreixen de materials bibliogràfics de gran valor (manuscrits inèdits...). Destaquem també la biblioteca de la Guerra Civil d'Andreu Castells .
D'altra banda, l'any 1999 va ingressar a l'Arxiu, procedent del Museu d'Història de Sabadell, la col·lecció anomenada Biblioteca Antiquària que s'hi havia conservat durant molts anys. Aquesta col·lecció aplega obres dels segles XV-XX amb un total aproximat de 1.500 volums.

A banda d'aquestes, altres biblioteques que acompanyen fons privats o personals són:

- Biblioteca de la familia Turull
- Biblioteca de Ricard Simó i Bach
- Biblioteca de Joan Oliver i Sallarès
- Biblioteca de Joan Farell i Domingo
- Biblioteca Adolf Cabané
- Biblioteca Josep Masllovet i Sanmiquel

Des de l'any 2003, les col·leccions bibliogràfiques de l'AHS així com les publicacions periòdiques es van integrant al Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes, des d'on es poden consultar.
Biblioteca Antiquària de l'AHS. Fotografia: Joan C. Lorenzo.
L’Hemeroteca de l’AHS està formada per més de 2.000 capçaleres de publicacions periòdiques com ara butlletins, revistes, diaris, almanacs etc. La seva catalogació s’inicià el 1981 i es continua avui, incrementada cada any en més de 200 títols nous que ingressen a per via de donació o subscripció.
Dipòsit de revistes. Fotografia: Gisela Figueras.

L'Hemeroteca de l'AHS inclou:

- Hemeroteca local: publicacions periòdiques editades a Sabadell
- Hemeroteca comarcal: publicacions periòdiques editades al Vallès Occidental
- Hemeroteca a buidar: articles sobre la ciutat o temàtica sabadellenca
- Hemeroteca de referència: publicacions tècniques o de referència sobre temes d’història, arxivística, biblioteconomia etc.
- Hemeroteca oficial: publicacions periòdiques oficials
- Hemeroteques privades: publicacions periòdiques dels fons arxivístics acollits a l’AHS, com l'hemeroteca del fons de l'Acadèmia Miralles, de les empreses Marcet, Turull o ABB, del fons de l'arquitecte Josep Renom i Costa, del fons de la Cooperativa Sabadellenca, del fons Andreu Castells etc.

La publicació periòdica més antiga que es troba a l’Hemeroteca de l’AHS és el Mercurio histórico y político, en que se contiene el estado presente de la Europa...: con las reflexiones políticas sobre cada estado (1769-1788), que tractava temes de la història d’Europa i procedeix de la Biblioteca Antiquària.
De l’Hemeroteca local en destaquen l’Eco del Vallés, editat el 1855, o el Diario de Sabadell, de l’any 1879. També premsa política com Los Desheredados (1882-1886), Lo Catalanista (1887-1902) o El Poble (1932-1934); publicacions satíriques com el Ja som quatre (1882) o L'ase del Mamet (1886), i nombroses capçaleres de premsa social, obrera i professional, butlletins d’associacions locals i veïnals, premsa clandestina, butlletins parroquials, premsa cultural i literària, esportiva etc.

Per tal de garantir la conservació i facilitar la manipulació i reproducció, l'hemeroteca realitza anualment campanyes de digitalització i microfilmació de premsa històrica, part d'aquestes publicacions es poden consultar via web als portals ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues) i RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert).
Foto edifici

Arxiu Històric Municipal de Sabadell
Carrer Indústria, 34
Sabadell 08202
Telèfon: 93 726 87 77 / 93 726 81 21 / 93 747 81 55
Fax: 93 727 57 03

ahs@ajsabadell.cat

© Ajuntament de Sabadell,
tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat