Ajuntament de Sabadell  
 Oficina de Patrimoni
Beques Guillem Mateu i Domingo
de perfeccionament professional en tècnica arxivística
Guillem Mateu i Domingo fou durant 12 anys membre destacat de l'equip tècnic de l'Arxiu Històric de Sabadell. L'any 1979 obtingué la plaça d'agutzil-conserge de l'Ajuntament de Sabadell. El 1981, tot cursant la carrera d'Història, s'incorporà funcionalment a l'Arxiu Històric de Sabadell, i emprengué diversos estudis sobre la història de la ciutat. La tardor de 1990, publicà a la revista Arraona l'estudi "Els Turull de la industrialització, una aportació genealògica", en el qual relacionava i documentava des del segle XVIII fins ara les successives generacions d'aquesta família sabadellenca i les seves activitats empresarials, financeres, culturals i polítiques.

L'any 1991 exercí funcions de Secretari Delegat del Patronat de l'Arxiu Històric de Sabadell.Com a col·laborador tècnic de l'Arxiu, Guillem Mateu va intervenir d'una manera destacada en l'Arxiu Administratiu Municipal i en la recuperació i organització de diversos fons patrimonials i d'empreses que avui donen prestigi a la Institució. Assessorà investigacions a partir d'aquests fons i col·laborà estretament amb Andreu Castells i Josep Maria Benaul, directors. Morí el 24 de gener de 1993 a causa d'una greu malaltia. Tenia 37 anys.

El patronat de l'AHS, tot recordant-lo, instituí dues beques amb el seu nom amb el propòsit, d'una banda, de facilitar als postgraduats la possibilitat d'adquirir, ampliar i perfeccionar coneixements i pràctica arxivístics i, d'una altra, de contribuir en els treballs d'organització dels fons històrics de la ciutat. La primera convocatòria es dedicà a "La catalogació dels pergamins del fons patrimonial de la Casa Duran del Pedregar de Sabadell" i la segona a "La instal·lació i la revisió dels inventaris de diversos fons d'empresa de l'AHS".

Les convocatòries successives s'anunciaran oportunament a la premsa local i també en aquesta mateixa web.
Foto edifici

Arxiu Històric Municipal de Sabadell
Carrer Indústria, 34
Sabadell 08202
Telèfon: 93 726 87 77 / 93 726 81 21 / 93 747 81 55
Fax: 93 727 57 03

ahs@ajsabadell.cat

© Ajuntament de Sabadell,
tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat