Ajuntament de Sabadell  
 Oficina de Patrimoni
Edició: Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de Sabadell

Presidència: Montserrat Chacón i Rocamora, regidora de Cultura i presidenta de l'OAMA

Gerència: Rafa González Díaz, gerent de l'OAMA

Direcció: Joan Comasòlivas i Font, director de l'Arxiu Històric de Sabadell i del Museu d'Història de Sabadell

Coordinació editorial: Gisela Figueras Cifuentes (AHS), Genís Ribé Monge (MHS)

Consell de redacció: Josep Abad Sentís, Isaac Álvarez, Anna Cabeza Gutés, Albert Estrada-Rius, Plàcid Garcia Planas, Montserrat Llonch Casanovas, Antonio López Estudillo, Rossend Lozano Moya, Martí Marín i Corbera, Eduard Masjuan Bracons, Josep M. Masagué i Torné, Josep Antoni Pozo González, Pere Roca i Fabregat, Lluís Sales Favà, Jordi Serrano Blanquer, Santi Torras i Tilló, Engràcia Torrella Suñé (directora del Museu d'Art de Sabadell).

Col·labora: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona

Disseny gràfic: Pere Canals

Correcció lingüística: Jordi Torra

Edita: Arxiu Històric de Sabadell; Museu d'Art de Sabadell; Museu d'Història de Sabadell
Foto edifici

Arxiu Històric Municipal de Sabadell
Carrer Indústria, 34
Sabadell 08202
Telèfon: 93 726 87 77 / 93 726 81 21 / 93 747 81 55
Fax: 93 727 57 03

ahs@ajsabadell.cat

© Ajuntament de Sabadell,
tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat