Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Agenda 21

Agenda 21 Escolar de Sabadell Informa...

Si no pots visualitzar de forma òptima la informació, clica sobre el següent enllaç:
Agenda 21 Escolar de Sabadell Informa Maig 2011.

Hort urbà (Escola Ribatallada)

Us fem arribar el quart número d'Agenda 21 Escolar Informa amb informacions, novetats, notícies, i aspectes d'interés al voltant de l'Educació per a la Sostenibilitat. Si voleu ser notícia, envieu-nos la informació necessària amb una imatge per correu electrònic.

Obert el període de sol.licituds de subvencions per l'Agenda 21 Escolar pel curs 2011-2012 fins el 31 de maig.

Queda obert el període de sol.licitud de subvencions als centres educatius, públics i concertats, així com les escoles bressols privades amb base associativa del terme municipal de Sabadell que realitzin programes de sostenibilitat en el marc de l'Agenda 21. S'acceptarà una única sol.licitud per centre educatiu, amb un màxim del 80% del cost total del projecte i un màxim de 750€ per centre. Cal presentar els annexos complerts 1, 2 i 3 per registre municipal abans del 31 de maig. [Més informació]

El programa d'estalvi energètic 50/50 retorna l'estalvi aconseguit a l'escola Sant Julià i Nostra Llar.

L'escola Sant Julià i Nostra Llar han rebut com a retorn del 50% de l'estalvi aconseguit durant el curs 2009-2010 inversions en eficiència energètica en el marc del programa 50/50. A l'escola Sant Julià s'han instal.lat un total de 32 m2 de protectors solars per evitar insolació i il.luminació excessiva i millora del confort tèrmic. A l'escola Nostra Llar s'han instal.lat programadors específics als circuits de la caldera de l'escola per reduir el consum. El reconeixement d'aquest projecte arriba a nivell europeu amb l'adhesió com a socis oficials a la campanya Sustainable Energy Europe.

Conveni de col.laboració pel manteniment d'espais verds a les escoles d'Agenda 21.


L'Ajuntament de Sabadell i Promoció Econòmica van signar un conveni de col.laboració per executar tasques de manteniment i arranjament d'espais verds a les escoles a través d'un Servei Prelaboral. Orientat a persones amb trastorns de salut mental, el servei prelaboral ha ajudat a la millora dels horts i jardineria de les escoles Calvet Estrella, Joaquim Blume i la Floresta, mitjancant tasques de jardineria i horticultura, plantació, poda, desbrossar, entre altres.

Justificació econòmica i tècnica de la subvenció pel curs 2010-2011 d'Agenda 21 Escolar.

Us recordem que el termini per tal de justificar la subvenció del curs 2010-2011 de l'Agenda 21 Escolar finalitza el 30 de juny de 2011. Totes les despeses i factures associades a la justificació han de ser anteriors a aquesta data i estar vinculades directament a l'actuació i/o projecte subvencionat. Gestioneu les despeses de la forma més eficient per tal de fer ús del total de recursos econòmics concedits a la subvenció.

La Xarxa d'escoles pel Comerç Just de Catalunya progressa en l'educació en la cooperacció i la globalització responsable.

Té com a objectiu construir una xarxa d'escoles que treballen el Comerç Just a Catalunya. Recull diverses activitats de sensibilització que s’organitzaran a l’escola, on es treballaran aspectes dins del mateix curricular del centre, com la creació d’un Consell Solidari, etc. Està coordinada per Alternativa3 ONG. A la xarxa participen dos centres de la ciutat, l'IES Agustí Serra i l'IES Arraona. [Més informació] [Montilla visita l'Arraona]

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat