Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Agenda 21

Agenda 21 Escolar de Sabadell Informa

Si no pots visualitzar de forma òptima la informació, clica aquí

Número 43. Setembre-Octubre 2015.

Es poden sol·licitar subvencions per desenvolupar l'Agenda 21 Escolar pel curs 2015-2016 fins el dia 7 d'octubre.


A la convocatòria de subvencions pel desenvolupament de projectes d'Agenda 21 Escolar pel curs 2015-2016, es poden presentar projectes de temàtica ambiental i sostenible, una única sol·licitud per centre. S'ha de presentar l'annex 1, annex 2 i annex 3 complert, signat i segellat per registre municipal.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 7 d'octubre. L'import total de la convocatòria de subvencions és de 7.000 euros.

Accés a tràmit complert

Formació per professorat de l'A21Escolar de Sabadell al CRP: Innovació en educació ambiental i Hort Escolar.


Fins al 27 de setembre resten obertes les inscripcions als dos cursos que planteja l'A21E al professorat amb responsabilitats per dur a terme els projectes:
Agenda 21: Conserves o transformes? Innova't en educació ambiental (20 hores). Dimecres de 17,30 a 19,30 hores. Formador: RIZOMA - Grup Complex (UAB).
Agenda 21: Hort Escolar. 15 hores Dilluns de 17,30 a 19,30 hores. Formador: Joan Solé, ROADA.

[Inscripcions]


El Servei Prelaboral col·labora amb 12 centres de la ciutat fins desembre 2015.

El Servei Prelaboral de Promoció Econòmica de Sabadell, SL donarà suport al manteniment d'espais verds i horts escolars a un total de 12 centres educatius de la ciutat fins desembre de 2015. Les tasques s'iniciaran a finals de setembre, amb una mitjana de dedicació d'1,5 jornades per centre educatiu.

AGENDA27.09. Data límit sol·licitud formació PFZ. +


01-02.10 Jornades Panaeuropees d'Educació Ambiental. +

07.10. Data límit sol·licitud subvenció A21E. +

Es resolen els ajuts en espècie per estalvi energètic (programa 50/50) a tres escoles per valor de 1.800 euros.

El programa d'estalvi energètic compartit retorna productes/serveis per un valor total de 1.800 euros a les escoles Miquel Carreras, Creu Alta i Nostra Llar. L'estalvi assolit pels tres centres suma 36.488 kWh, consum equivalent a 8 llars . El període avaluat és el corresponent al curs 2012-2013.

[Resolució ajuts espècie 50/50]
[Web programa 50/50]

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat